Welcome to Sinimo

One Stop Applications Centre

HOMEPAGE
VIEW BY CATEGORY: ACADEMIC

Records: 26
Sistem Pengurusan Pengambilan ke UMK

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Profil Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pendaftaran Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Pendaftaran Subjek

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Pertukaran Program Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Pindahan Kredit Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Pengurusan Penasihat Akademik

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Jadual Kuliah Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Peperiksaan Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Keputusan Peperiksaan

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Tarik/Tangguh Pelajar

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Graduan

Language:
Project Leader:
Team:

Pengurusan Alumni Graduan

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Hostel

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Permohonan Kemasukan ke UMK

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pembelajaran atas talian

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Kemasukan Markah

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Penilaian Pensyarah

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Klinik Kesihatan Universiti

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Penghantaran Dokumen/Bungkusan (eParcel)

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Tempahan Pinjaman Aset ICT - CCI

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Perancangan dan pelaksanaan PdPDT pensayrah

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Sokongan Pengukuran Mod Teradun Sokongan/Gantian Dalam Pelaksanaan PdPDT (Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian)

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Pengurusan Fail Kursus Fakulti

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Sokongan bagi Data Encryption Gaji

Language:
Project Leader:
Team:

Sistem Sokongan Bagi Pemilihan Ahli Senat UMK

Language:
Project Leader:
Team: